Tilordna felt

Vert brukt for å velja samsvar mellom dei logiske feltnamna i dialogvindauget for utforming og feltnamna i databasen når du lagar nye adresseblokker eller helsingar.

Tilordna til felt:

Vel eit feltnamn i databasen for kvart logiske adresseelement.

Førehandsvising av adresseblokk

Førehandsvis verdiane i den første dataposten.

Støtt oss!