Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Email options

Til

Select the database field that contains the email address of the recipient.

Kopier til

Opna dialogvindauget Kopi til, der du kan velja éi eller fleire kopi- og blindkopiadresser.

Emne

Enter the subject line for the email messages.

Send som

Select the mail format for the email messages.

Merknadsikon

Vanleg tekst og HTML-meldingar vert lagt til i meldingsteksten. Filformat som *.odt, *.doc, og *.pdf vert lagt til som vedlegg.


Eigenskapar

Opens the E-Mail Message dialog where you can enter the email message for the mail merge files that are sent as attachments.

Namn på vedlegget

Viser namnet på vedlegget.

Send postar

Send alle dokumenta

Select to send emails to all recipients.

Frå

Vel ei rekkje datapostar frå postnummeret i Frå-feltet opp til postnummeret i Til-feltet.

Frå

Skriv inn nummeret på den første posten som skal takast med i brevflettinga.

Til

Skriv inn nummeret på den siste posten som skal takast med i brevflettinga.

Send dokumenta

Click to start sending emails.

Støtt oss!