E-postmelding

Skriv inn meldinga og helsinga du vil bruka når du sender fletta brev som vedlegg i e-post.

Denne e-posten skal innehalda ei helsing

Legg til ei helsing i e-posten.

Set inn ei personleg helsing

Legg til ei personleg helsing. Fjern krysset om du vil bruka standardhelsinga.

Kvinneleg

Vel den personlege helsinga til ein kvinneleg mottakar.

Ny

Opna dialogvindauget Tilpassa helsing for kvinnelege mottakarar.

Mannleg

Vel ei personleg helsing til mannlege mottakarar.

Ny

Opna dialogvindauget Tilpassa helsing for mannlege mottakarar.

Filnamn

Vel namnet på feltet i adressedatabasen som inneheld informasjonen om kjønn.

Feltverdi

Vel feltverdien som viser kva kjønn mottakaren har.

Generell helsing

Vel standardhelsinga som skal brukast dersom ei personleg helsing ikkje kan opprettast.

Skriv meldinga her

Skriv inn hovudteksten til e-posten.

Støtt oss!