Tilpassa helsing

Specify the salutation layout for mail merge or email merge documents. The name of this dialog is different for female recipients and male recipients.

Helsingselement

Vel eit adressefelt og dra feltet over til den andre lista.

>

Legg det valde feltet frå lista over helsingselement til i den andre lista. Du kan leggja til eit felt fleire enn éin gong.

<

Fjernar det merkte feltet frå lista til høgre.

Dra helsingselement til boksen nedføre

Still opp felta med dra-og-slepp, eller ved å bruka pilknappane.

Tilpass helsing

Vel ein verdi frå lista til felta for helsing og teiknsetjing.

Førehandsvising

Førehandsvis den første databaseposten med det noverande helsingsoppsettet.

(Pilknappar)

Vel eit element i lista og trykk på ein pilknapp for å flytta på det.

Støtt oss!