Tilpass adresselista

Vert brukt for å tilpassa adresselista som vert brukt i brevflettigsdokument..

Adresselisteelement

Vel kva felt du vil flytta, sletta eller endra namnet på.

^

Trykk for å flytta det valde feltet opp ein plass i lista.

v

Trykk for å flytta det valde feltet ned ein plass i lista.

Legg til

Set inn eit nytt tekstfelt.

Fjern

Slett det valde feltet.

Endra namn

Endra namnet på det valde tekstfeltet.

Støtt oss!