Kopi til

Vert brukt til å velja andre e-postmottakarar som brevflettings-dokumentet skal sendast til.

Cc

Vel mottakarane av e-postkopiar, skilde med semikolon (;).

Bcc

Vel mottakarane av e-post-blindkopiar, skilde med semikolon (;).

Støtt oss!