Kopi til

Set inn fleire mottakarar av fletta e-post-dokument.

Cc

Skriv inn mottakarane av e-postkopiane, skilde med semikolon (;).

Bcc

Skriv inn mottakarane av dei blinde e-postkopiane, skilde med semikolon (;).

Støtt oss!