Vegvisar for brevfletting - tilpass utforminga

Bestemmer korleis adresseblokkene og helsingane skal plasserast i dokumenta.

Plassering av adresseblokk

Ovanfrå

Vel kor langt den øvste kanten av adresseblokka skal liggja frå toppen av sida.

Tilpass til brødtekst

Justerer ramma med adresseblokka inntil venstremargen.

Frå venstre

Vel kor langt den venstre kanten av adresseblokka skal liggja frå kanten av sida.

Plassering av helsinga

Opp

Flyttar helsinga opp.

Ned

Flyttar helsinga ned.

Område for førehandsvising

Lagar ei førehandsvising av plasseringa av helsinga på sida.

Skalering

Vel ei forstørring av førehandsvisinga.

Bruk vala i sprettoppmenyen til førehandsvisinga til å flytta visinga oppover og nedover.

Trykk på knappen Ferdig og brukverktøylinja for brevfletting for å gjera ferdig brevflettinga.

Støtt oss!