Vegvisar for brevfletting - tilpass utforminga

Bestemmer korleis adresseblokkene og helsingane skal plasserast i dokumenta.

Plassering av adresseblokk

OvanfrĂĽ

Vel kor langt den øvste kanten av adresseblokka skal liggja frü toppen av sida.

Tilpass til brødtekst

Justerer ramma med adresseblokka inntil venstremargen.

FrĂĽ venstre

Vel kor langt den venstre kanten av adresseblokka skal liggja frĂĽ kanten av sida.

Plassering av helsinga

Opp

Flyttar helsinga opp.

Ned

Flyttar helsinga ned.

Omrüde for førehandsvising

Lagar ei førehandsvising av plasseringa av helsinga pü sida.

Skalering

Vel ei forstørring av førehandsvisinga.

Bruk vala i sprettoppmenyen til førehandsvisinga til ü flytta visinga oppover og nedover.

Trykk pü knappen Ferdig og brukverktøylinja for brevfletting for ü gjera ferdig brevflettinga.

Støtt oss!