Vegvisar for brevfletting → Laga ei helsing

Vel kva helsinga skal innehalda. Dersom brevflettingsdatabasen inneheld informasjon om kjønn, kan du velja ulike helsingar om du skriv til ei kvinne eller til ein mann.

Dette dokumentet skal innehalda ei helsing

Legg til ei helsing.

Set inn ei personleg helsing

Legg til ei personleg helsing i brevflettingsdokumentet. Fjern krysset frå denne boksen om du vil bruka standardhelsinga.

Kvinneleg

Vel ei personleg helsing til kvinnelege mottakarar.

Ny

Opnar dialogvindauget Tilpassa helsing (kvinnelege mottakarar).

Mannleg

Vel ei personleg helsing til mannlege mottakarar.

Ny

Opnar dialogvindauget Tilpassa helsing (mannlege mottakarar).

Filnamn

Vel namnet på feltet i adressedatabasen som inneheld informasjonen om kjønn.

Feltverdi

Vel feltverdien som viser kva kjønn mottakaren har.

Generell helsing

Vel standardhelsinga som skal brukast når du ikkje spesifiserer noka personleg helsing.

Førehandsvising

Førehandsvis helsinga.

Tilordna felt

Opnar dialogvindauget Tilordna felt.

(Pilknappar)

Du kan bruka desse knappane når du vil sjå informasjonen i den førre eller den neste dataposten.

Neste steg: Vegvisar for brevfletting - tilpass utforminga

Du kan også trykka knappen Ferdig og brukaverktøylinja for brevfletting for å gjera ferdig brevflettinga.

Støtt oss!