Vegvisar for brevfletting → Adresser

Vel kven som skal motta brevflettingsdokumentet og vel utforminga for adresseblokka.

Merknadsikon

Brevflettingsvegvisaen vil opna denne sida viss du startar vegvisaren i eit tekstdokument som inneheld adressedatabasefelt frÄ fÞr. Viss vegvisaren vert opna direkte frÄ denne sida, vil teksten pÄ knappen Vel adresseliste i staden vera Vel ei anna adresseliste.


Merknadsikon

Tittelen pÄ denne sida er Adresseblokk for brev og Adresseliste for e-postmeldingar.


Vel adresseliste

Opnar dialogvindauget Vel adresseliste, der du kan velja ei datakjelde for adresser, leggja til nye adresser eller skriva inn ei ny adresseliste.

Åtvaringsikon

NĂ„r du redigerar datapostar i ei datakjelde for eit Calc-rekneark som vert brukt til brevfletting, vert desse endringane ikkje synlege i brevflettinga.


Dette dokumentet skal innehalda ei adresseblokk

Legg til ei adresseblokk i brevflettingsdokumentet.

Vel kva adressebokoppsett du vil bruka.

Åtvaringsikon

Dersom du merkjer av for Dette dokumentet skal innehalde ei adresseblokk, vert det tredje og fjerde steget slÄtt pÄ. Du kan nÄ tilpassa adresseblokkelementa og feltnamna brukte i brevet.


Ignorer linjer med berre tomme felt

Set eit merke i denne avkryssingsboksen viss du vil hoppa over tomme linjer i adressene.

Modus

Opnar dialogvindauget Vel adresseblokk.

Tilordna felt

Opnar dialogvindauget Tilordna felt.

Åtvaringsikon

Du kan ikkje gjere ferdig malen for brevfletting utan at alle adresseelementa er tilpassa ei kolonneoverskrift med knappen FullfÞr. Du kan heller ikkje gÄ vidare til det fjerde steget i vegvisaren.


(Pilknappar)

Du kan bla med desse knappane for Ä visa informasjon frÄ den fÞrre eller den neste dataposten.

Neste steg: Vegvisar for brevfletting → Laga ei helsing

Du kan ogsÄ trykka knappen Ferdig og brukaverktÞylinja for brevfletting for Ä gjera ferdig brevflettinga.

StĂžtt oss!