Tekstboks og form

Opnar ein undermey slik at du kan endra eigenskapane til den valde tekstboksen eller den valde forma.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Tekstboks og form


Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Teksteigenskapar

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

Fontwork

Redigerar sFontworkeffektar for det markerte objektet laga med det førre Fontworkgalleriet.

Støtt oss!