Referanse

Ein undermeny som gjev deg høve til å redigera fotnotar, sluttnotar, indeksoppføringar og bibliografioppføringar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Referanse


Fotnote eller sluttnote

Redigerer det valde fotnote- eller sluttnotemerket. Trykk framføre fotnoten eller sluttnoten og vel denne kommandoen.

Indeksoppføring

Rediger det valde stikkordet. Trykk framføre eller på stikkordet og vel denne kommandoen.

Bibliografioppføring

Rediger den merka litteraturtilvisinga.

Støtt oss!