Tilgjengekontroll

Sjå gjennom vanlege tilgjengeproblem i dokument og i støtte for PDF/UA-spesifikasjonar i dialogvindauget for PDF.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Tilgjengekontroll.

Vel Fil → Eksporter som PDF → Generelt → Universal tilgjengelege (PDF/UA) og trykk Eksporter.


Verktøyet for tilgjengekontroll går gjennom doikumentstrukturen og samlar alle moglege problem med tilgjenget. Kontrollar kan køyrast manuelt via menyen, eller dei vert utløyset etter dialogvindauget for PDF-eksport når støtte for PDF er slått på.

Dialogvindauget for tilgjengekontroll

Dialogvindauget for tilgjengekontroll viser ei liste over alle problema som finst i tekstdokumentet.

Gå til spørsmålet

Trykk på knappen for å gå til sida og velja objektet eller problemet som krev merksemd for tilgjenge.

Vanlege tilgjengekontrollar

Kontrollar som nett no er implementerte er:

Støtt oss!