Sideformatering

Oppdaterer sideformatet i dokumentet og reknar ut på nytt det totale sidetalet som vert vist på statuslinja.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Oppdater → SideformateringVel Verktøy → Oppdater → Register og innhaldslisterVel Verktøy → Oppdater → Diagram


I lange dokument kan det ta litt tid å oppdatera sideformateringa.

Støtt oss!