Sorter

Sorterer dei valde avsnitta eller tabellradene alfabetisk eller numerisk. Du kan velja opptil tre sorteringsnøklar og i tillegg kombinera sortering med tal og bokstavar.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Tabell → Sorter.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Tabell → Sorter.

Vel Sorter i fana Tabell i menyen Tabell.

Frå verktøylinjer:

Ikon Sorter

Sorter


Sorteringsreglar

Nøklar 1 til 3

Definerar fleire sorteringsreglar. Du kan også kombinera sorteringsnøklar.

Kolonne 1 til 3

Skriv inn kor mange tabellkolonnar som skal brukast i sorteringa.

Nøkkeltype 1 til 3

Vel sorteringsmåten som skal brukast.

Rekkjefølgje

Stigande

Sorterer i stigande rekkjefølgje (for eksempel 1, 2, 3 eller a, b, c).

Fallande

Sorterer i fallande rekkjefølgje (for eksempel 9, 8, 7 eller z, y, x).

Retning

Kolonnar

Sorterer kolonnane i tabellen etter dei gjeldande sorteringsinnstillingane.

Rad

Sorter radene i tabellen eller avsnitta i det merkte området etter dei gjeldande sorteringsinnstillingane.

Skiljeteikn

Avsnitta er skilde med ikkje-skrivbare avsnittsmerke. Du kan i staden velja å bruka tabulator eller eit anna teikn som skiljeteikn når du sorterer avsnitt.

Tabulatorar

Vel dette om dei valde avsnitta samsvarer med ei liste skild med tabulator.

Teikn

Skriv inn teiknet du vil bruka som skiljeteikn i det merkte området. Ved å bruka eit skiljeteikn, kan LibreOffice avgjera posisjonen til sorteringsnøkkelen i det valde avsnittet.

Vel

Opnar dialogvindauget for spesialteikn, der du kan velja kva teikn du vil bruka som skiljeteikn.

Språk

Vel språket som skal styra sorteringa. Nokre språk sorterer spesialteikn på andre måtar enn andre språk.

Skil store og små bokstavar

Skil mellom små og store bokstavar ved sortering av ein tabell. Denne sorteringa vert handsama annleis for asiatiske språk.

note

For asiatiske språk, vel STORE/små bokstavar for å leggja til fleirnivåkollasjon. I fleirnivåkollasjonar vert først grunnforma av oppføringane samanlikna med kasus for forma (diakritiske teikn vert ignorerte). Dersom formene er like, vert dei diakritiske teikna samanlikna. Er formene framleis like, vert små og store bokstavar, teiknbreidd og Japansk Kana-skilnader samanlikna.


Støtt oss!