Sorter

Sorterer dei valde avsnitta eller tabellradene alfabetisk eller numerisk. Du kan velja opptil tre sorteringsn√łklar og i tillegg kombinera sortering med tal og bokstavar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verkt√ły ‚Üí Sorter


Sorteringsreglar

N√łklar 1 til 3

Definerar fleire sorteringsreglar. Du kan ogs√• kombinera sorteringsn√łklar.

Kolonne 1 til 3

Skriv inn kor mange tabellkolonnar som skal brukast i sorteringa.

N√łkkeltype 1 til 3

Vel sorteringsmåten som skal brukast.

Rekkjef√łlgje

Stigande

Sorterer i stigande rekkjef√łlgje (for eksempel 1, 2, 3 eller a, b, c).

Fallande

Sorterer i fallande rekkjef√łlgje (for eksempel 9, 8, 7 eller z, y, x).

Retning

Kolonnar

Sorterer kolonnane i tabellen etter dei gjeldande sorteringsinnstillingane.

Rad

Sorter radene i tabellen eller avsnitta i det merkte området etter dei gjeldande sorteringsinnstillingane.

Skiljeteikn

Avsnitta er skilde med ikkje-skrivbare avsnittsmerke. Du kan i staden velja å bruka tabulator eller eit anna teikn som skiljeteikn når du sorterer avsnitt.

Tabulatorar

Vel dette om dei valde avsnitta samsvarer med ei liste skild med tabulator.

Teikn

Skriv inn teiknet du vil bruka som skiljeteikn i det merkte omr√•det. Ved √• bruka eit skiljeteikn, kan LibreOffice avgjera posisjonen til sorteringsn√łkkelen i det valde avsnittet.

Vel

Opnar dialogvindauget for spesialteikn, der du kan velja kva teikn du vil bruka som skiljeteikn.

Språk

Vel språket som skal styra sorteringa. Nokre språk sorterer spesialteikn på andre måtar enn andre språk.

Skil store og små bokstavar

Skil mellom små og store bokstavar ved sortering av ein tabell. Denne sorteringa vert handsama annleis for asiatiske språk.

Merknadsikon

For asiatiske spr√•k, vel STORE/sm√• bokstavar for √• leggja til fleirniv√•kollasjon. I fleirniv√•kollasjonar vert f√łrst grunnforma av oppf√łringane samanlikna med kasus for forma (diakritiske teikn vert ignorerte). Dersom formene er like, vert dei diakritiske teikna samanlikna. Er formene framleis like, vert sm√• og store bokstavar, teiknbreidd og Japansk Kana-skilnader samanlikna.


St√łtt oss!