Innstillingar for sluttnote

Vel korleis sluttnotar skal formaterast. Du kan velja nummereringstype og kva for stilar som skal brukast.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Fotnotar og sluttnotar → Sluttnotar


Autonummerering

Nummerering

Vel nummereringsskjemaet du vil bruka.

Utval

Skildring

1, 2, 3

Arabiske tal

A, B, C

Alfabetisk nummerering med store bokstavar A–Z
Etter element 26, held nummeringa fram som AA, AB, AC, …

a, b, c

Alfabetisk nummerering med små bokstavar a–z
Etter element 26, held nummeringa fram som aa, ab, ac, …

I, II, III

Romartal (store bokstavar)

i, ii, iii

Romartal (små bokstavar)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bokstavar A–Z
Etter element 26, held nummeringa fram som AA, AB, AC, …

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med små bokstavar a–z
Etter element 26, held nummeringa fram som aa, ab, ac, …


Start på

Skriv inn nummeret for den første sluttnoten i dokumentet. Dette er nyttig dersom du vil at nummereringa av sluttnotane skal gå over fleire dokument.

Før

Skriv inn teksten du vil visa framføre nummeret til sluttnoten i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skriva inn «til» for å visa «til 1».

Etter

Skriv inn tekst du vil visa etter nummeret til sluttnoten i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skriva inn «)» for å visa «1)».

Stil

For å sikra ein einsarta utsjånad på sluttnotene, tildel ein avsnittsstil til sluttnoteteksten og tildel teiknstilar til ankernummeret for sluttnoten og nummeret i sluttnoteområdet.

Avsnitt

Vel avsnittsstilen for teksten i fotnoten. Du kan berre velja spesialstilar.

Side

Vel sidestilen for sluttnoteteksten.

Tekstområde

Vel teiknstilen som skal brukast på sluttnoteankera i tekstområdet i dokumentet.

Sluttnoteområde

Vel teiknstilen som skal brukast på tal i sluttnoteområdet.

Støtt oss!