Innstillingar for fotnotar og sluttnotar

Vert brukt for å bestemma korleis fotnotar og sluttnotar skal visast.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Fotnotar og sluttnotar


Innstillingar for fotnote

Spesifiserer formateringa av fotnoter.

Innstillingar for sluttnote

Vel korleis sluttnotar skal formaterast. Du kan velja nummereringstype og kva for stilar som skal brukast.

Støtt oss!