Nummerering

Vert brukt til Ă„ spesifisera nummereringsformatet og hierarkiet for kapittelnummerering i det gjeldande dokumentet.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel fana Verktþy → Kapittelnummerering → Nummerering


InnrykksnivÄ

Trykk pÄ disposisjonsnivÄet du vil endra og vel dei nummereringsvala du vil bruka pÄ dette nivÄet. Du kan velja «1-10» viss du vil bruka vala for nummerering pÄ alle nivÄa unntatt avsnittsstilen.

Nummerering

Vert brukt for Ä spesifisera formateringa for det valde disposisjonsnivÄet.

Avsnittsstil

Vel avsnittsstilen du vil bruka for det valde disposisjonsnivÄet. Viss du vel «Ingen», er det valde disposisjonsnivÄet ikkje definert.

Tal

Vel nummereringsskjemaet du vil bruka pÄ det valde disposisjonsnivÄet.

Val

Beskriving

1, 2, 3, ...

Arabiske tal

A, B, C, ...

Store bokstavar

a, b, c, ...

SmÄ bokstavar

I, II, III, ...

Romartal (store bokstavar)

i, ii, iii, ...

Romartal (smÄ bokstavar)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med identiske store bokstavar, der talet pÄ bokstavar viser kapittelnivÄet. For eksempel vil det andre talet pÄ nivÄ tre vera «BBB».

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med identiske smÄ bokstavar, der tale pÄ bokstavar viser kapittelnivÄet. For eksempel vil det tredje talet pÄ nivÄ to vera «cc».

Ingen

Det vert ikkje brukt nummereringssymbol. Det er berre teikn eller symbol som er gjevne i felta under Skiljeteikn som vert viste i byrjinga av den nummererte linja.


Teiknstil

Vel teiknstilen for nummereringsteikna.

Vis undernivÄ

Vel kor mange nivÄ for disposisjonsnummerering som skal brukast i kapittelnummereringa. Vel du for eksempel «3» for Ä visa tre nivÄ for kapittelnummerering, vil dette verta vist som 1.1.1

Skiljeteikn framfĂžre

Skriv inn teksten som skal visast framfÞre kapittelnummeret. For eksempel kan du skriva inn «Kapittel » for Ä visa «Kapittel 1».

Skiljeteikn etter

Skriv inn teksten du vil visa etter kapittelnummeret. For eksempel kan du skriva inn eit punktum (.) for Ä visa «1.».

Start pÄ

Vel kva tal kapittelnummereringa starta pÄ nytt frÄ.

StĂžtt oss!