Nummerering

Spesifiserer talformatet for overskriftsnummerering i det gjeldande dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Overskriftsnummerering → Nummerering


Innrykksnivå

Trykk på disposisjonsnivået du vil endra og vel dei nummereringsvala du vil bruka på dette nivået. Du kan velja «1-10» viss du vil bruka vala for nummerering på alle nivåa unntatt avsnittsstilen.

Nummerering

Vert brukt for å spesifisera formateringa for det valde disposisjonsnivået.

Tal

Vel nummereringsskjemaet du vil bruka på det valde disposisjonsnivået.

Val

Beskriving

1, 2, 3, ...

Arabiske tal

A, B, C, ...

Alfabetisk nummerering med store bokstavar A–Z
Etter element 26, held nummeringa fram som AA, AB, AC, …

a, b, c, ...

Alfabetisk nummerering med små bokstavar a–z
Etter element 26, held nummeringa fram som aa, ab, ac, …

I, II, III, ...

Romartal (store bokstavar)

i, ii, iii, ...

Romartal (små bokstavar)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bokstavar A–Z
Etter element 26, held nummeringa fram som AA, AB, AC, …

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med små bokstavar a–z
Etter element 26, held nummeringa fram som aa, ab, ac, …

Ingen

Det vert ikkje brukt nummereringssymbol. Det er berre teikn eller symbol som er gjevne i felta under Skiljeteikn som vert viste i byrjinga av den nummererte linja.


Start på

Skriv inn talet du vil byrja overskriftsnummereringa med for det valde nivået.

Avsnittsstil

Vel avsnittsstilen du vil bruka for det valde disposisjonsnivået. Viss du vel «Ingen», er det valde disposisjonsnivået ikkje definert.

Teiknstil

Vel teiknstilen for nummereringsteikna.

Vis undernivå

Vel kor mange disposisjonsnivå som skal takast med i overskriftsnummereringa. Vel 1 for berre å visa talet for gjeldande disposisjonsnivå. Vel for eksempel 3 for å visa gjeldande nivå og dei to føregåande nivåa i overskriftsnummeret.

Skiljeteikn

Spesifiser ein valfri tekst som alltid skal visast før eller etter overskriftsnummeret.

Før

Skriv inn teksten skal visast før overskriftsnummeret. Skriv for eksempel «Kapittel » for alltid å visa «Kapittel » framføre overskriftsnummeret.

Etter

Skriv inn teksten skal visast etter overskriftsnummeret. Skriv for eksempel «.» for alltid å setja inn eit punktum etteroverskriftsnummeret.

Støtt oss!