Kapittelnummerering

Vel nummereringsformat og hierarki for kapittelnummerering i dokumentet.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Verktþy → Kapittelnummerering


Kapittelnummerering er knytt til avsnittsstilar. Som standard er avsnittsstilane «Overskrift»(1-10) tildelt til det tilsvarande kapittelet og disposisjonsnivÄet (1-10). Viss du vil, kan du tildele andre avsnittsstilar til disposisjonsnivÄet.

Tipsikon

Viss du vil bruka nummererte overskrifter, kan du velja VerktĂžy → Kapittelnummerering for Ă„ tildela nummerering til ein avsnittsstil. Ikkje bruk nummereringsknappen pĂ„ formateringsverktĂžylinja til dette.


Merknadsikon

Du kan utheva kapittelnummera og disposisjonsnummera pĂ„ skjermen ved Ă„ velja Vis → Feltskuggar.


Nummerering

Vert brukt til Ă„ spesifisera nummereringsformatet og hierarkiet for kapittelnummerering i det gjeldande dokumentet.

Plassering

Her kan du setja alternativa for innrykk, avstand og justering for den nummererte lista eller punktlista.

Last inn/lagra

Lagrar eller lastar inn eit format for kapittelnummerering. Eit lagra format for kapittelnummerering er tilgjengeleg for alle tekstdokument.

Merknadsikon

Knappen Last inn / lagrar er berre tilgjengeleg for kapittelnummerering. NÄr du brukar stilar pÄ nummererte lister og punktlister, endra nummereringsstilane for avsnitta.


Namnlaus 1 - 9

Vel den fÞrehandsdefinerte nummereringsstilen du vil tilordna det valde disposisjonsnivÄet.

Lagra som

Opna eit dialogvindauge der du kan lagra innstillingane for det valde kapittel- og disposisjonsnivÄet. Du kan henta desse innstillingane inni eit anna dokument seinare.

Lagra som

Trykk pÄ ein av nummereringsstilane i lista og skriv inn eit namn pÄ stilen. Tala i lista samsvarer med disposisjonsnivÄet stilane hÞyrer til.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var dÄ dialogvindauget vart opna.

StĂžtt oss!