Overskriftsnummerering

Spesifiser nummereringsformatet som vert brukt for automatisk nummerering av overskrifter i det gjeldande dokumentet.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Verktþy → Overskriftsnummerering


Nummerering av overskrifter vert gjort ved Ä setja eit nummereringsskjema for avsnittsstilar som vert brukte som overskrifter. DisposisjonsnivÄet som er tilordn avsnittsstilen, viser plasseringa av ei overskrift i dokumentstrukturen. Det kan setjast eit nummereringsskjema for kvart disposisjonsnivÄ.

Som standard tildeler LibreOffice dei fĂžrehandsdefinerte avsnittsstilane «Overskrift [1–10]» til dei tilsvarande disposisjonsnivĂ„a (1–10) i dialogvindauget. Du kan bruka dialogvindauget til Ă„ tilordna ein annan avsnittsstil til eit disposisjonsnivĂ„. Berre Ă©in avsnittsstil kan tilordnast kvart disposisjonsnivĂ„.

tip

Viss du vil ha nummererte overskrifter, vel VerktĂžy → Overskriftsnummerering. Denne kommandoen opnar eit dialogvindauge der du kan tilordna nummereringsskjema til avsnittsstilar som vert brukte for overskrifter. Ikkje bruk ikonet SlĂ„ sortert liste av/pĂ„ pĂ„ formateringslinja eller dialogvindauget Format → Punkt og nummerering.


Nummerering

Spesifiserer talformatet for overskriftsnummerering i det gjeldande dokumentet.

Plassering

Set innrykking-, avstand- og justeringsinnstillingar for nummereringssymbola, som tal eller punktteikn, i sorterte eller usorterte lister.

Last inn/lagra

Lagrar eller lastar eit nummereringsformat for overskrifter. Lagra nummereringsformat er tilgjengelege for Ă„ lastast inn i andre tekstdokument.

note

Knappen Last inn/lagra er tilgjengeleg berre for overskriftsnummerering. Bruk listestilar for Ă„ lagra formatering for sorterte og usorterte lister.


Namnlaus 1 - 9

Vel eit fĂžrehandsdefinert nummereringsformat. Til Ă„ byrja med er formata «Utan_namn [1–9]» tomme. Du kan lagra innstillingane dine som eit nummereringsformat ved Ă„ bruka Lagra som. Lagra format vert viste i menyen med namnet du skreiv inn.

Lagra som

Opnar eit dialogvindauge der du kan lagra dei gjeldande innstillingane for nummerering og plassering pÄ alle nivÄ. Lagra innstillingar er tilgjengelege for bruk i andre dokument.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var dÄ dialogvindauget vart opna.

StĂžtt oss!