Kapittelnummerering

Vel nummereringsskjema og disposisjonsformat for kapittelnummerering i det gjeldande dokumentet.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Verktþy → Kapittelnummerering


Kapittelnummerering vert oppnÄdd ved Ä bruka avsnittsstilar pÄ disposisjonsnivÄa og eit nummereringsskjema til kvart disposisjonsnivÄ. Som standard vert avsnittsstilane (1-10) brukte pÄ dei tilsvarande disposisjonsnivÄa (1-10). Du kan bruka dialogvindauget for Ä bruka ein annan avsnittsstil pÄ eit disposisjonsnivÄ.

tip

Viss du vil bruka nummererte overskrifter, vel VerktĂžy → Kapittelnummerering. Dette opnar eit dialogvindauge der nummereringsskjema kan knyttast til avsnittsstilar brukte pĂ„ overskrifter. Ikkje bruk ikonet SlĂ„ sortert liste av/pĂ„ pĂ„ verktĂžylinja Formatering eller dialogvindauget Format → Punkt og nummerfering.


Nummerering

Vert brukt til Ă„ spesifisera nummereringsformatet og hierarkiet for kapittelnummerering i det gjeldande dokumentet.

Plassering

Set innrykking-, avstand- og justeringsinnstillingar for nummereringssymbola, som tal eller punktteikn, i sorterte eller usorterte lister.

Last inn/lagra

Lagrar eller lastar inn eit format for kapittelnummerering. Eit lagra format for kapittelnummerering er tilgjengeleg for Ă„ lastast inn i andre tekstdokument.

note

Knappen Last inn/lagra ern tilgjengeleg berre for kapittelnummerering. Bruk listestilar for Ă„ lagra formateringar for sorterte og usorterte lister.


Namnlaus 1 - 9

Vel eit fĂžrehandsdefinert nummereringsformat. Lagra dine eigne fĂžrehandsdefinerte nummereringsformat med Lagra som.

Lagra som

Opnar eit dialogvindauge der du kan lagra dei gjeldande innstillingane for nummerering og plassering pÄ alle nivÄ. Lagra innstillingar er tilgjengelege for bruk i andre dokument.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var dÄ dialogvindauget vart opna.

StĂžtt oss!