Slå saman tabellar

Slår saman to tabellar som ligg etter kvarandre til ein enkelt tabell. Tabellane må vera rett ved sida av kvarandre og ikkje skilde frå kvarandre med eit tomt avsnitt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Tabell → Slå saman tabellar.


Vel du å slå saman tabellar når skrivemerket står i den midterste av tre tabellar som står ved sida av kvarandre, vert du spurd om kva for ein av dei andre tabellane du vil slå denne tabellen saman med.

Støtt oss!