Last inn stilar

Importerer formateringsstilar frå eit anna dokument eller ein mal inn i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Stilar → Last inn stilar.

I vindauget for Stilar, klikkar du på ikonet Stilhandlingar oppe til høgre i Stil-vindauget og hald museknappen nede. Vel Last inn stilar frå undermenyen.

Ulike måtar for å opna >Stilar-vindauget:

  • Vel Vis → Stilar

  • Vel Stilar → Handsam stilar


Kategoriar

Listar opp dei tilgjengelege malkategoriane. Trykk på ein kategori for å sjå på innhaldet i mallista.

Malar

Viser malane i den valde kategorien.

Neste

Bruk avsnitts- og teiknstilar frå det valde dokumentet i dokumentet du arbeider med.

Ramme

Hent rammestilar frå det valde dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Sider

Hent sidestilane frå det valde dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Nummerering

Hent nummereringsstilane frå det valde dokumentet inn i dokumentet du arbeider med.

Skriv over

Erstattar stilar i dette dokumentet med stilar du hentar inn med same namn. Du får ingen åtvaringar.

note

Berre tidlegare brukte eller endra stilar vert lasta inn frå eit dokument eller ein mal. Stilane som vert viste i sidepanelet kan ikkje brukast som rettleiing.


Frå fil

Finn fila som inneheld stilane du vil henta, og trykk Opna.

Støtt oss!