Utfør og rediger endringar

Formaterer fila automatisk i høve til vala som er sett under Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting. I dialogvindauget kan du godta eller avvisa endringane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autoretting → Bruk og rediger endringar.


Godta alle

Brukar alle endringane i formateringa.

Avvis alle

Avviser alle endringane i formateringa.

Rediger endringar

Opnar eit dialogvindauge du kan bruka til å godta eller avvisa endringar gjort i autoretting. Du kan også sjå på endringar som er gjort av ein bestemt forfattar eller på ein bestemt dato.

Endringar, Filterfana

Støtt oss!