Bruk

Formaterer automatisk eit dokument eller eit utval etter dei innstillingane som er sette i autoretting i fana Innstillingar.

For å velja innstillingar, vel du Verktøy → Innstillingar for autoretting, opnar fana Val og vel dei innstillingane i kolonne [E] som skal brukast når kommandoen «Bruk» vert vald.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autoretting → Bruk.


Autoformatering av punktlister og nummererte lister

Du kan laga ei punktliste ved å skriva ein bindestrek (-), ei stjerne (*) eller eit plussteikn (+) etterfylgd av eit mellomrom eller ein tabulator først i eit avsnitt.

Du kan laga ei nummerert liste ved å skriva eit tal med et punktum (.) like bak, etterfølgd av eit mellomrom eller ein tabulator først i eit avsnitt.

note

Automatisk nummerering vert brukt berre på avsnitt som er formaterte med standard avsnittsstil, brødtekst og innrykk i brødtekst.


Støtt oss!