Slå saman

Minstestorleik

Skriv inn den minste lengda som linjer i avsnitt med berre ei linje kan ha før linjene vert slått saman til eitt avsnitt. Lengda vert oppgjeve i prosent av sidebreidda.

Støtt oss!