Autoretting

Formaterar fila automatisk i høve til innstillingane som er gjort i Verktøy → Autoretting → Innstillingar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autoretting.


Ved skriving

Formaterer dokumentet medan du skriv. Du kan setja innstillingane for formateringane ved å velja Verktøy → Autoretting → Val og deretter fana Val.

Bruk

Formaterer automatisk eit dokument eller eit utval etter dei innstillingane som er sette i autoretting i fana Innstillingar.

For å velja innstillingar, vel du Verktøy → Innstillingar for autoretting, opnar fana Val og vel dei innstillingane i kolonne [E] som skal brukast når kommandoen «Bruk» vert vald.

Utfør og rediger endringar

Formaterer fila automatisk i høve til vala som er sett under Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting. I dialogvindauget kan du godta eller avvisa endringane.

Bruk av autoretting

Opnar dialogvindauget Autoretting.

For å opna Autoformatering for tabellar, trykk i ei tabellcelle og vel så Format → Autoformater stilar.

Støtt oss!