Autoretting

Formaterar fila automatisk i høve til innstillingane som er gjort i Verktøy → Autoretting → Innstillingar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autoretting.


Ved skriving

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Bruk

Formaterer fila automatisk i høve til innstillingane set i i Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting.

Utfør og rediger endringar

Formaterer fila automatisk i høve til vala som er sett under Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting. I dialogvindauget kan du godta eller avvisa endringane.

Bruk av autoretting

Opnar dialogvindauget Autoretting.

Vil du bruka automatisk formatering i ein tabell, finst det eit eige dialogvindauge kalla Autoformatering for tabellar. Du kan opna dette dialogvindauget ved å velja Format → Autoformatering når skrivemerket står i ei tabellcelle.

Støtt oss!