Stilar (sidepanelet)

Med stilhandsamaren kan du bruka, laga, redigera, leggja til og sletta formateringsstilar. Du kan ta i bruk ein stil ved Ă„ dobbeltklikka han.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Vis → Stilar.


Du kan feste stilhandsamaren ved Ä dra i tittellinja og flytte vindauget til venstre eller hÞgre side av arbeidsomrÄdet. Du kan losna vindauget igjen ved Ä dobbeltklikka pÄ eit ubrukt omrÄde i verktÞylinja.

Normalt viser stilpanelet ei fÞrehandsvising av dei tilgjengelege stilane. FÞrehandsvisinga kan koplast frÄ ved Ä fjerna markeringa for Vis fÞrehandsvising like under stillista.

Stilkategori

Ikon Avsnittsstilar

Avsnittsstil

Vis formateringsstilane for avsnitt. Med avsnittsstilar kan du bruka same formatering, for eksempel skrift, nummerering og utforming, pÄ avsnitta i dokumentet.

Ikon Teiknstilar

Teiknstil

Viser formateringsstilane for teikn. Med teiknstilar kan du bruka skriftstilar pÄ merkt tekst i eit avsnitt.

Ikon Rammestilar

Rammestilar

Vis formateringsstilane for rammer. Med rammestilar kan du velja utforming og plassering av rammer.

Ikon Sidestilar

Sidestilar

Vis formateringsstilane for sider. Sidestilar vert brukte for Ă„ styra utforming av sider, medrekna topptekstar og botntekstar.

Ikon Listestilar

Listestilar

Viser formateringsstilar for nummererte og punktmerkte lister. Med listestilar kan du velja tal og punktteikn og innrykk i lister.

Ikon Tabellstilar

Tabellstilar

Viser formateringsstilar for tabellar. Bruk tabellstilane for Ă„ leggja kantar, bakgrunnar, skrifttypar, justering og talformat til tabellen.

Ikon Fyllformat-modus

Fyllformat-modus

Legg den valde stilen til eit objekt eller ein tekst. Trykk pÄ denne knappen og merk eit objekt eller ein tekst med musepeikaren for Ä leggja til stilen.Trykk pÄ knappen igjen eller trykk Escape for Ä gÄ ut av denne modusen.

Ikon Ny stil frÄ utval

Stilhandlingar

Opna ein undermeny med fleire kommandoar.

Ny stil frÄ utval

Lag ein ny stil basert pÄ formateringa av gjeldande avsnitt, side eller utval.

Oppdater den merkte stilen

Dei manuelt formaterte eigenskapane til teksten som skrivemerket stÄr i vert lagde til i stilen som er vald i stilhandsamaren.

Last inn stilar

Opna eit dialogvindauge der du kan importera stilar frÄ eit anna dokument.

Korleis bruka ein teiknstil pÄ ein merkt tekst.

  1. Merk teksten

  2. Dobbeltklikk pÄ den Þnskte stilen i vindauget «Stilhandsamar».

Korleis bruka ein avsnittsstil

  1. Set skrivemerket i avsnittet eller merk fleire avsnitt.

  2. Dobbeltklikk pÄ den Þnskte avstittsstilen i vindauget «Stilhandsamar».

tip

Du kan leggja snarvegar til stilar frĂ„ fana VerktĂžy → Tilpass → Tastatur. Nokre snarvegar er fĂžrehandsdefinerte. (null) gjeld for avsnittsstilen BrĂždtekst. Du har tilgang til avsnittsstilane Overskrift 1 til Overskrift 5 ved Ă„ bruka tastane og overskriftnummeret. For eksempel vil opna avsnittsstilen Overskrift 2.


tip

VerktĂžylinja for formatering (stilar) inneheld knappar for Ă„ ta i bruk og Ă„ endra stilar.


StĂžtt oss!