Handsama stilar

Med stilhandsamaren kan du bruka, laga, redigera, leggja til og sletta formateringsstilar. Du kan ta i bruk ein stil ved å dobbeltklikka han.

For å bruka denne funksjonen …


Du kan festa stilhandsamaren ved å dra i tittellinja og flytta vindauget til venstre eller høgre side av arbeidsområdet. Du kan losna vindauget igjen ved å dobbeltklikka på eit ubrukt område i verktøylinja.

Normalt viser stilpanelet ei førehandsvising av dei tilgjengelege stilane. Førehandsvisinga kan koplast frå ved å fjerna markeringa for Vis førehandsvising like under stillista.

Stilkategori

Ikon Paragrafstilar

Avsnittsstil

Vis formateringsstilane for avsnitt. Med avsnittsstilar kan du bruka same formatering, for eksempel skrift, nummerering og utforming, på avsnitta i dokumentet.

Ikon Teiknstilar

Teiknstil

Viser formateringsstilane for teikn. Med teiknstilar kan du bruka skriftstilar på merkt tekst i eit avsnitt.

Ikon Rammestilar

Rammestilar

Vis formateringsstilane for rammer. Med rammestilar kan du velja utforming og plassering av rammer.

Ikon Sidestilar

Sidestilar

Vis formateringsstilane for sider. Sidestilar vert brukte for å styra utforming av sider, medrekna topptekstar og botntekstar.

Ikon Listestilar

Listestilar

Viser formateringsstilar for nummererte og punktmerkte lister. Med listestilar kan du velja tal og punktteikn og innrykk i lister.

Ikon Tabellstilar

Tabellstilar

Viser formateringsstilar for tabellar. Bruk tabellstilane for å leggja kantar, bakgrunnar, skrifttypar, justering og talformat til tabellen.

Ikon Fyllformat-modus

Fyllformat-modus

Legg den valde stilen til eit objekt eller ein tekst. Trykk på denne knappen og merk eit objekt eller ein tekst med musepeikaren for å leggja til stilen.Trykk på knappen igjen eller trykk Escape for å gå ut av denne modusen.

Ikon Ny stil frå utval

Menyen for stilhandlingar

Opna ein undermeny med fleire kommandoar.

Ny stil frå utval

Lag ein ny stil basert på formateringa av gjeldande avsnitt, side eller utval.

Oppdater den merkte stilen

Dei manuelt formaterte eigenskapane til teksten som skrivemerket står i vert lagde til i stilen som er vald i stilhandsamaren.

Last inn stilar frå mal

Opna eit dialogvindauge der du kan importera stilar frå eit anna dokument.

Korleis bruka ein teiknstil på ein merkt tekst.

  1. Merk teksten

  2. Dobbeltklikk på den ønskte stilen i vindauget «Stilhandsamar».

Korleis bruka ein avsnittsstil

  1. Set skrivemerket i avsnittet eller merk fleire avsnitt.

  2. Dobbeltklikk på den ønskte avstittsstilen i vindauget «Stilhandsamar».

tip

Du kan leggja snarvegar til stilar frå fana Verktøy → TilpassTastatur. Nokre snarvegar er førehandsdefinerte. (null) gjeld for avsnittsstilen Brødtekst. Du har tilgang til avsnittsstilane Overskrift 1 til Overskrift 5 ved å bruka tastane og overskriftnummeret. For eksempel vil opna avsnittsstilen Overskrift 2.


tip

Verktøylinja for formatering (stilar) inneheld knappar for å ta i bruk og å endra stilar.


Støtt oss!