Setja inn kolonnar eller rader

Set inn ei rad eller ein kolonne i tabellen. Denne kommandoen kan berre brukast når skrivemerket står i ein tabell.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Tabell → Set inn → Kolonnar.

Vel Tabell → Set inn → Rader.

Når du er på verktøylinja Tabell, trykk på

Ikon Set inn kolonne

Set inn kolonnar

Ikon Set inn rad

Set inn rader


Set inn

Tal på

Skriv inn kor mange rader eller kolonnar du vil ha.

Posisjon

Bestemmer kor kolonnane eller radene skal setjast inn.

Før

Set inn nye kolonnar til venstre for gjeldande kolonne, eller nye rader over gjeldande rad.

Etter

Set inn nye kolonnar til høgre for gjeldande kolonne, eller nye rader under gjeldande rad.

Støtt oss!