Beste kolonnebreidde

Tilpassar automatisk breidda på alle kolonnane slik at dei passar til celleinnhaldet. Når du endrar breidda til éin kolonne, vert ikkje breidda på dei andre kolonnane i tabellen påverka. Breidda på tabellen kan ikkje vera større enn sidebreidda.

Endringa påverkar berre dei merkte cellene. Du kan endra breidda til fleire celler som står ved sida av kvarandre ved å merka alle cellene du vil endra breidda på.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Beste kolonnebreidd.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon Beste kolonnebreidd

Beste kolonnebreidd


Støtt oss!