Kolonnebreidd

Endra breidda på den merkte rada/dei merkte radene.

For å bruka denne funksjonen …

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Kolonne → Breidd.


Breidd

Kolonnar

Skriv inn nummeret for den kolonnen du vil endra breidda på.

Breidd

Skriv inn den ønskte breidda for den valde kolonnen eller dei valde kolonnane.

Støtt oss!