Beste radhøgdt

Set radhøgda for merkte tabellrader slik at kvar rad har same høgde som rada med det høgste innhaldet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel rader i tabellen, høgreklikk, vel Storleik → Beste radhøgd.

Ikon Betse radhøgd

Beste radhøgd


Radhøgda kan auka med dette alternativet, saman med tabellen som alltid veks nedover. Den totale tabellhøgda vert aldri redusert med dette alternativet.

Dette alternativet svarar til først å minimera av radhøgda for dei merkte radene ved å bruka Minimal radhøgd og deretter fordela desse radene ved å bruka Fordel radene jamt, bortsett frå at det vert lagt til ekstra høgd om nødvendig for å hindra at den totale tabellhøgda vert redusert.

Støtt oss!