Beste radhøgd

Juster høgda på radene automatisk til å passa med innhaldet i cellene.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Beste radhøgd.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon

Beste radhøgd


Merknadsikon

Dette valet kan berre brukast når tabellen inneheld minst éi rad med fast høgd.


Støtt oss!