Radhøgd

Endra høgda på dei merkte radene.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Tabell → Storleik → Radhøgd.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Storleik → Radhøgd.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Radhøgd i fana Tabell i menyen Tabell.


Høgd

Skriv inn kva høgd du vil ha på dei valde radene.

Tilpass til sida

Juster radhøgda automatisk til storleiken på teksten inni.

note

Du kan også høgreklikka i ei celle og velja Storleik → Minste radhøgd.


Støtt oss!