Radhøgd

Endra høgda på dei valde radene.

For å bruka denne funksjonen …

Når du er i sprettoppmenyen for ei celle, vel Rad → Høgd.


Høgd

Skriv inn kva høgd du vil ha på dei valde radene.

Tilpass til sida

Juster radhøgda automatisk til storleiken på teksten inni.

Merknadsikon

Du kan også høgreklikka i ei celle og deretter velja Rad → Høgd → Tilpass til storleiken.


Støtt oss!