Opphev vernet

Fjernar cellevernet for alle dei merkte cellene i den gjeldande tabellen.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Tabell → Opphev cellevern.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Opphev cellevern i fana Tabell i menyen Tabell.

Ikon Opphev cellevern

Opphev cellevernet


For å fjerna vernet frå fleire tabellar samtidig, merk tabellane og trykk + Shift + T. For å fjerna vernet frå alle tabellane i eit dokument, klikk kvar som helst i dokumentet og trykk + Shift + T.

tip

Du kan også bruka dokumentstrukturen til å oppheva cellevernet i ein tabell.


Støtt oss!