Vern

Hindrar at innhaldet i dei valde cellene vert endra.

For å bruka denne funksjonen …

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Celle → Vern.


Merknadsikon

Når markøren er i ei skriveverna celle vil det koma opp ei melding på statuslinja.


Du kan fjerna cellevernet ved å merka cella eller cellene og velja Celle → Opphev vern.

Støtt oss!