Celle

Denne kommandoen er berre tilgjengeleg når du har merkt ein tabell i dokumentet eller når skrivemerket står i ei tabellcelle.

For å bruka denne funksjonen …

Høgreklikk i ein tabell og vel Celle.


Fletta celler

Slår saman innhaldet i dei merkte cellene til éi celle. Tek vare på formateringa i den første cella i utvalet.

Øvst

Plasser innhaldet øvst i cella.

Midtstill (loddrett)

Klassifiserer den valde termen.

Nedst

Juster innhaldet nedst i cella.

Verna celler

Hindrar at innhaldet i dei valde cellene vert endra.

Opphev vernet

Fjernar cellevernet for alle dei merkte cellene i den gjeldande tabellen.

Støtt oss!