Tekstflyt

Vel korleis teksten skal flyta før og etter tabellen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Tabell → Eigenskapar → Tekstflyt.


Tekstflyt

Linjeskift

Vel denne avkryssingsboksen, og vel så kva skift tabellen skal ha.

Side

Set inn eit sideskift før eller etter tabellen.

Kolonne

Set inn eit spalteskift før eller etter tabellen på ei side med fleire spalter.

Før

Set inn eit side- eller spalteskift før tabellen.

Etter

Sett inn eit side- eller spalteskift etter tabellen.

Med sidestil

Vel sidestil for første side etter sideskiftet.

Sidestil

Vel kva sidestil du vil bruka på den første sida etter sideskiftet.

Sidetal

Skriv inn sidenummeret på fen første sida etter skiftet. Ikkje merk av for denne dersom du vil halde fram med den gjeldande nummereringa.

Tillat at tabellen vert delt opp over sider og spalter

Tillèt sideskift eller spalteskift mellom radene i tabellen.

Tillat at rada vert delt opp over sider og spalter

Tillèt sideskift eller spalteskift inni radene i tabellen. Dette gjeld ikkje for den første rada i ein tabell dersom Gjenta overskrift er valt.

Hald saman med neste avsnitt

Hald tabellen og det neste avsnittet saman på ei side eller i ei spalte når du sett inn skiftet.

Gjenta overskrifta

Gjenta tabelloverskrifta på ei ny side når tabellen går over fleire sider.

Dei første … radene

Vel kor mange rader som skal vera med i overskrifta.

Tekstretning

Vel retning for teksten i cellene Du har desse formatinnstillingane å velja mellom for å betemma tekstretninga i tabellceller:

Loddrett justering

Vel den loddrette justeringa av tekst i tabellcellene.

Støtt oss!