Redigera tabellar ved hjelp av tastaturet

Du kan bruka tastaturet til å endra storleiken på og til å sletta tabellkolonnar.

Endra storleiken på kolonnar og rader

Setja inn og slette kolonnar eller rader

Merknadsikon

For å endra måten tabellar opptrer på i eit tekstdokument, vel LibreOffice Writer → Tabell.


Verktøylinja Tabell

Støtt oss!