Tabelleigenskapar

Viser eigenskapane til den valde tabellen, for eksempel namn, justering, avstand, kolonnebreidd, kantlinjer og bakgrunn.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Tabell → Tabelleigenskapar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Tabell → Tabelleigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Tabelleigenskapar

Tabelleigenskapar


Tabell

Oppgje storleiken, plasseringa, mengde luft og justeringsinnstillingane for den valde tabellen.

Tekstflyt

Vel korleis teksten skal flyta før og etter tabellen.

Kolonnar

Vert brukt for å bestemma kolonnebreidd.

Kantlinjer

Vel innstillingar for kantlinjene til valde objekt i Writer eller Calc.

Bakgrunn

Set eller fjern bakgrunnsfarge eller biletbakgrunn for dei merkte cellene, radene eller tabellane.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!