Bilete

Her kan du spegelvenda det valde biletet i ulike retningar. Du kan også setja inn ei lenkje i biletet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Bilete.


Spegelvend

Loddrett

Spegelvender det valde biletet loddrett.

Vassrett

Spegelvender det valde biletet vassrett.

På alle sidene

Spegelvender det valde biletet vassrett på alle sidene.

På venstresider

Spegelvender det valde biletet vassrett berre på like sider.

På høgresider

Spegelvender det valde biletet vassrett berre på ulike sider.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Linje

Set inn biletet som ei lenkje.

Filnamn

Viser stien til den lenkja biletfila. For å endra lenkja, klikk på nettlesarknappen (Bla gjennom) og leit opp fila du vil lenkja til.

Bla gjennom

Finn fram til den nye biletfila du vil lenkja til og trykk på Opna.

Støtt oss!