Omrissredigering

Endrar omrisset til det valde objektet. LibreOffice brukar omrisset til Ă„ styra tekstbrytinga rundt objektet.

FĂžrehandsviser omrisset.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Format → Tekstbryting → Rediger omriss.


Bruk

Legg til omriss pÄ det valde objektet.

Ikon

Bruk

Arbeids­omrÄde

Fjern det eigendefinerte omrisset. Trykk her og deretter i fÞrehandvisingsomrÄdet.

Ikon

Arbeids­omrÄde

Vel

Endrar til utvalsmodus slik at du kan velja omrisset.

Ikon

Vel

Rektangel

Teiknar eit rektangulÊrt omriss der du dreg med musepeikaren i fÞrehandsvisinga av objektet. For Ä teikna eit kvadrat, mÄ du halda nede «Shift» medan du dreg.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Teiknar eit ovalt omriss der du dreg med musepeikaren i fÞrehandsvisinga til objektet. Hald nede «Shift» dersom du vil teikna ein sirkel.

Ikon

Ellipse

Mangekant

Teiknar eit lukka omriss sett saman av rette linjer. Klikk med musepeikaren der du vil starta mangekanten. Dra for Ä teikne ein side. Klikk endÄ ein gong for Ä velja kvar sida skal slutta. Gjer dette fleire gongar for Ä teikna fleire sider. Dobbeltklikk for Ä fullfÞra mangekanten. Hald nede «Shift» medan du klikkar for Ä berre teikna sider som avgrensar seg til 45 graders vinklar.

Ikon

Mangekant

Rediger punkt

LÚt deg endra forma pÄ omrisset. Trykk her og dra i handtaka til omrisset.

Ikon

Rediger punkt

Flytt punkt

LÚt deg dra i handtaka til omrisset for Ä endra forma pÄ det.

Ikon

Flytt punkt

Set inn punkt

Set inn eit handtak som du kan dra i for Ä endra forma pÄ omrisset. Trykk her og deretter pÄ omrisslinja.

Ikon

Set inn punkt

Slett punkt

Fjernar eit punkt frÄ omrisslinja. Trykk fÞrst her og sÄ pÄ punktet du vil fjerna.

Ikon

Slett punkt

Autoomriss

Teiknar automatisk eit omriss rundt objektet. Du kan redigera omrisset.

Ikon

Autoomriss

Angra

Gjer om den siste handlinga.

Ikon

Angra

Gjer om

Gjer om handlinga du angra sist.

Ikon

Gjer om

Fargelinje

Vel dei delane av biletet som har same farge. Trykk her og sÄ pÄ ein farge i biletet. Vel ein stÞrre verdi i feltet Toleranse for Ä ta med eit stÞrre fargespenn.

Ikon

Fargelinje

Toleranse

Vel fargetoleransen for fargeplukkaren i prosent. Skriv inn ein hÞg prosentverdi for Ä ta med fargar frÄ eit stÞrre fargeomrÄde.

StĂžtt oss!