Tekstrutenett

Legg eit tekstrutenett til den gjeldande sidestilen. Dette valet er berre tilgjengeleg når støtte for asiatiske språk er sett under Språk og nasjonale innstillingar → Generelt i dialogvindauget.

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

For å bruka denne funksjonen …

Menyen Format → Sidestil i fana Tekstrutenett dersom asiatisk språkstøtte er slått på


Rutenett

Legg til eller fjernar tekstrutenett for linjer eller teikn i sidestilen.

Utsjånad på rutenettet

Linjer per side

Vel det høgste talet på linjer du vil ha på éi side.

Teikn per linje

Vel det høgste talet på teikn du vil ha på éi linje.

Maks storleik på grunnteksten

Vel høgste storleik for baseteksten. Ein høg verdi gjev færre teikn på kvar linje.

Maks. storleik for Ruby-tekst

Vel storleik på kringteksten.

Ruby-tekst under eller til venstre for grunnteksten

Viser kringteksten til venstre eller under hovudteksten.

Rutenettvising

Vel utskriftsinnstillingar og fargar for tekst-rutenettet.

Støtt oss!