Felt

Undermenyen lister ut dei mest brukte felttypane som kan setjast inn i eit dokument der markøren står. For å sjå alle tilgjengelege felt, velFleire felt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Felt

Opna sprettoppmenyen - cvel Felt (innsette felt)


Sidetal

Set inn det gjeldande sidetalet som eit felt der markøren er.Standard formatering er å bruka teiknstilen Sidenummer.

Tal på sider

Set inn eit felt med talet på sider i dokumentet.

Dato

Set inn datoen i dag som eit felt. Standardformatet for datoar vert brukt, og datoen vert ikkje oppdatert automatisk.

Klokkeslett

Set inn gjeldande klokkeslett som eit felt. Klokkeslettet vert teke rett frå systeminnstillingane i operativsystemet. Det vert brukt eit fast tidsformat som ikkje kan endrast med funksjonstasten F9.

Tittel

Set inn eit felt med tittelen på dokumentet, henta frå dokumenteigenskapane. Dette feltet viser informasjonen som er skriven i Tittelfeltet under Fil → Eigenskapar → Skildring.

Første forfattar (felt)

Set inn eit felt med namnet på personen som oppretta dokumentet. Dette feltet viser informasjonen som står under LibreOffice → Brukarinformasjon.

Emne

Set inn eit felt med emnet for dokumentet, henta frå dokumenteigenskapane. Dette feltet viser informasjonen som er skriven i Emnefeltet under Fil → Eigenskapar → Skildring.

Fleire felt

Set inn eit felt ved skrivemerket. Dialogvindauget inneheld ei liste over alle tilgjengelege felt.

Støtt oss!