Endra storleiken på og flytta rammer og objekt med tastaturet

Du kan endra storleiken på og flytta valde rammer og objekt ved hjelp av tastaturet.

Du kan flytta ei merkt ramme eller eit merkt objekt ved å trykkja ein piltast. Du kan flytta ein piksel om gongen ved å halda nede -tasten medan du trykkjer på ein piltast.

Du kan endra storleiken på ei merkt ramme eller objekt ved å trykkja på + Tabulator. Eitt av handtaka vil nå blinka for å visa at det er vald. Du vel eit anna handtak ved å trykkja + Tabulator igjen. Trykk på ein piltast for å endra storleiken på objektet med éi rutenetteining. Hald nede og trykk ein piltast for å endra storleiken med éin piksel.

Kor mykje eit objekt vert flytt ved hjelp av piltastane vert bestemt av rutenettet. Du kan endra eigenskapane for rutenettet ved å velja LibreOffice Writer → Rutenett.

Støtt oss!