Setja inn litteraturtilvising

Set inn ei litteraturtilvising.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Litteraturtilvising


Stikkord

Frå litteraturdatabase

Set inn ein referanse frå litteraturdatabasen.

Frå dokumentinnhaldet

Set inn ei tilvising frå litteraturtilvisingane som er lagra i dokumentet. Oppføringar som er lagra i dokumentet vert prioriterte før oppføringar som ligg i litteraturdatabasen.

Merknadsikon

Når du lagrar eit dokument som inneheld litteraturpostar, så vert dei tilhøyrande dataa lagra i eit gøymd felt i dokumentet.


Kortnamn

Vel det korte namnet på litteraturposten du vil setja inn.

Forfattar, tittel

Viss det er tilgjengeleg, vil forfattarnamnet og den fullstendige tittelen for det valde kortnamnet verta vist i dette området.

Set inn

Set litteraturtilvisinga inn i dokumentet. Dersom du laga ein ny datapost, må du setja han inn som ei oppføring elles vert dataposten borte når du lukkar dokumentet.

Lukk

Lukker dialogvindauget.

Ny

Opnar dialogvindauget for å oppretta litteraturtilvisingar der du kan laga ein ny litteraturpost. Denne posten vert berre lagra i dokumentet. Vel Verktøy → Biblografidatabase for å leggja til ein ny post.

Rediger

Opnar dialogvindauget for Skriv inn litteraturtilvising der du kan redigera den valde litteraturposten.

Støtt oss!