Definer litteraturtilvisingane

Endra innhaldet i ei litteraturtilvising.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Litteraturtilvising og trykk Rediger


Oppføringsdata

Skriv inn eit kort namn og vel den aktuelle typen litteraturtilvising. Nå kan du skriva inn data i resten av felta i oppføringa.

Kortnamn

Viser kortnamnet på litteraturtilvisinga. Du kan berre skriva inn eit namn her om du opprettar ei ny litteraturtilvising.

Her kan du velja oppføringsdata for litteraturlista.

Type

Vel kjelda for oppføringa i litteraturlista.

Formatera litteraturtilvisingar

Støtt oss!