Oppføringar (innhaldslister/tabellar)

Bestemmer formatet for oppføringane i innhaldslista eller tabellen. Utsjånaden på fana skifter for å visa kva type innhaldsliste som er vald i fana Type.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (avhengig av kva type som er vald)


Innhaldsliste

Alfabetisk register

Illustrasjonsliste

Tabelliste

Sjølvvald

Objektliste

Litteraturliste

Støtt oss!