Tildela stilar

Lagar oppføringar i register/innhaldslister ut frå spesifiserte avsnittsstilar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type og merk av for «Tilleggsstilar» og trykk Tildel stilar


Stil

Denne lista inneheld avsnittsstilane du kan bruka i innhaldslista.

Du kan laga ei stikkordmarkering på grunnlag av ein avsnittsstil ved å velja stilen i lista stilar og trykka på knappen >> for å flytta stilen til ønskt nivå.

<<

Flyttar den valde avsnittsstilen opp eitt nivå i innhaldslistehierarkiet.

>>

Flytter den valde avsnittsstilen ein plass ned i indeks-hierarkiet.

Støtt oss!