Tildela stilar

Lagar oppfÞringar i register/innhaldslister ut frÄ spesifiserte avsnittsstilar.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type og merk av for «Tilleggsstilar» og trykk Tildel stilar


Stil

Denne lista inneheld avsnittsstilane du kan bruka i innhaldslista.

For Ä laga ei indeksoppfÞring frÄ ein avsnittsstil, trykk pÄ stilen i lista Stilar og trykk sÄ pÄ indeksnivÄet du vil bruka i den avsnittsstilen.

Knappen for Ä flytta indeksnivÄet ned

Flyttar den valde avsnittsstilen opp eitt nivÄ i innhaldslistehierarkiet.

Knappen for Ä flytta indeksnivÄet opp

Flytter den valde avsnittsstilen ein plass ned i indeks-hierarkiet.

StĂžtt oss!