Type

Bruk denne fana for å velja og definera typen register du vil setja inn. Du kan også laga sjølvvalde register.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (avhengig av kva type som er vald)


Innhaldet i denne fana vil vere avhengig av kva type register du har vald.

Innhaldsliste

Desse vala er tilgjengelege når du vel Objektliste som Type.

Alfabetisk register

Desse vala er tilgjengelege når du vel Alfabetisk register som Type.

Illustrasjonsliste

Dei følgjande vala er tilgjengelege når du vel Illustrasjonsliste som Type.

Tabelliste

Dei følgjande vala er tilgjengelege når du vel Tabelliste som Type.

Sjølvvald

Dei følgjande vala er tilgjengelege når du vel Sjølvvald som Type.

Objektliste

Dei følgjande vala er tilgjengelege når du vel Objektliste som Type.

Litteraturliste

Dei følgjande vala er tilgjengelege når du vel Litteraturliste som Type.

Bruka innhaldslister og register

Set inn → Register/innhaldsliste → Stikkordmarkering

Støtt oss!