Stilar

Tilordna avsnittsstilar til indekstitlar og indeksoppføringar i innhaldsliste, indeksar og bibliografi. For alfabetiske indeksar kan avsnittsstilar tilordnast skiljeteikn. Du kan også redigera avsnittsstilar i dette dialogvindauget.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Stilar


Tildeling

Innrykksnivå

Vel indeksnivået for å tilordna ein avsnittsstil.

Avsnittsstil

Vel avsnittsstilen du vil bruka på det valde indeksnivået.

Tilordna

Klikk på «Tildel»-ikonet for å tilordna den valde avsnittsstilen til det valde indeksnivået.

Ikon Tilordna

Tilordna

Standard

Fjernar den tilordna avsnittsstilen for det valde indeksnivået. «Standard avsnittsstil» vert brukt når ingen avsnittsstil er tilordna.

Rediger

Opnar eit dialogvindauge du kan bruka for å redigera den valde avsnittsstilen.

Støtt oss!