Innhaldsliste og register

Opnar menyen for å setja inn indeks- eller litteraturoppføring og set inn innhaldsliste, indeks og/eller litteraturliste

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Register/innhaldsliste


Stikkordmarkering

Marker den valde teksten som ei register- eller innhaldslisteoppføring.

Litteraturtilvising

Set inn ei litteraturtilvising.

Innhaldsliste, indeks eller litteraturliste

Set inn eit register eller ei innhaldsliste ved skrivemerket. Dersom du vil redigera eit register eller ei innhaldsliste, set du skrivemerket inn i registeret eller innhaldslista og vel Set inn → Register og innhaldslister → Register og innhaldslister.

Støtt oss!