Innhaldsliste og register

Opnar menyen for å setja inn indeks- eller litteraturoppføring og set inn innhaldsliste, indeks og/eller litteraturliste

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Set inn → Innhaldsliste og register


Innhaldsliste, indeks eller litteraturliste

Set inn eit register eller ei innhaldsliste ved skrivemerket. Dersom du vil redigera eit register eller ei innhaldsliste, set du skrivemerket inn i registeret eller innhaldslista og vel Set inn → Register og innhaldslister → Register og innhaldslister.

Stikkordmarkering

Marker den merkte teksten som ei register- eller innhaldslisteoppføring, eller rediger den merkte indeksoppføringa.

Litteraturtilvising

Set inn ei litteraturtilvising.

Støtt oss!