Dokumentinformasjon

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Dokumentinformasjon


note

Når du eksporterer og importerer eit HTML-dokument som inneheld dokumentinformasjonsfelt, vert spesielle LibreOffice-format brukt.


Type

Listar ut dei tilgjengelege felttypane. For å leggja til felt i dokumentet, klikk på eit felt i lista vel og klikk så på Set inn. Desse felta er tilgjengelege:

Type

Tyding

Merknadar

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

Opprett

Set inn namnet til forfattaren, og datoen eller klokkeslettet då dokumentet vart laga.

Sjølvvald

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

Nøkkelord

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Sist skrive ut

Set inn namnet til forfattaren, og datoen eller klokkeslettet då dokumentet sist vart skrive ut.

Endra

Set inn namnet på forfattaren, og dato eller klokkeslett for den siste lagringa.

Revisjonsnummer

Set inn revisjonsnummeret til det gjeldande dokumentet.

Emne

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Tittel

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

Set inn kor mykje tid det er brukt til saman på eit dokument.


note

Feltet nedanfor kan berre setjast inn viss den tilsvarande felttypen er vald i lista Type.


Vel

Listar ut dei tilgjengelege felta for felttypen vald i type-lista. Du set inn eit felt ved å klikka på det og deretter klikka på Set inn.

tip

Du kan raskt setja inn eit felt frå lista Vel ved å dobbeltklikka på feltet.


note

Når det gjeld felttypane «Oppretta», «Endra» og «Sist skrive ut», kan du ta med forfattaren, datoen og klokkeslettet for den tilsvarande handlinga.


Format

Klikk på formatet du vil bruka på det valde feltet eller klikk på «Tilleggsformat» for å laga eit sjølvdefinert format.

Når du trykkjer «Fleire format», vert dialogvindaugetTalformat opna slik at du kan laga eit sjølvvald format.

Fast innhald

Set inn feltet som statisk innhald. Dette betyr at feltet ikkje kan oppdaterast.

note

Felt med fast innhald vert berre evaluerte når du lagar eit nytt dokument frå ein mal som inneheld eit slikt felt. For eksempel vil eit fast datofelt verta oppdatert til å visa datoen når eit nytt dokument vert laga frå malen.


Støtt oss!