Kryssreferansar

Her set du inn referansar eller refererte feil i dokumentet. Referansar er refererte felt i det same dokumentet eller i deldokument i eit hovuddokument.

Fordelen med Ä skriva inn ein kryssreferanse som eit felt, er at du ikkje treng Ä justera referansen manuelt kvar gong du gjer endringar i dokumentet. Du treng berre Ä oppdatera felta ved Ä trykkja F9. DÄ vert ogsÄ referansane i dokumentet oppdaterte.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Kryssreferansar

Vel Set inn → Kryssreferanse


Setja inn kryssreferansar

Type

Viser tilgjengelege felttypar. For Ä leggja eit felt til dokumentet, trykk pÄ ein felttype, vel eit felt i lista og trykk pÄ Set inn. Desse felta kan setjast inn:

Type

Tyding

Set inn referanse

Set mÄlet for eit referert felt. Skriv inn eit namn pÄ referansen under Namn. NÄr du set inn ein referanse, vert namnet vist i lista Utval.

I eit HTML-dokument vert referansefelt som er skrivne inn pÄ denne mÄten ignorerte. I staden mÄ du setja inn eit bokmerke til mÄl i HTML-dokument.

Set inn referanse

Vil setja inn ein referanse til ei anna plassering i dokumentet. Referansen til dette mÄlet mÄ pÄ fÞrehand vera definert med «Set inn referansepunkt». Viss dette ikkje er gjort, er det ikkje rÄd Ä setja inn ein referanse ved Ä velja eit feltnamn i Utval.

I hovuddokument kan du ogsÄ setja inn ein referanse frÄ eitt underdokument til eit anna. Merk at namnet pÄ referansen ikkje vert vist i utvalsfeltet og mÄ skrivast inn «for hand».

I eit HTML-dokument vert referansefelt som er skrivne inn pÄ denne mÄten ignorerte. I staden mÄ du setja inn ei hyperlenkje.

Overskrifter

Utvalsboksen viser ei liste over alle overskriftene i den rekkjefĂžlgja dei vert viste i dokumentet.

Nummererte avsnitt

Utvalsboksen viser ei liste over alle ordna avsnitt i den rekkefĂžlgja dei vert viste i dokumentet. Lista inneheld:

  • avsnitt med ein avsnittsstil som er sett i eit nummereringsskjema i dialogvindauget VerktĂžy → Kapittelnummerering

  • sorterte listeavsnitt som er formaterte med formateringsverktĂžylinja eller med dialogvindauget for punkt og nummerering

  • avsnitt formaterte med ein stil frĂ„ nummererte lister

  • avsnitt formatert med ein avsnittsstil med ein nummerert listestil brukt frĂ„ fana «Disposisjon og liste».

Bokmerke

NĂ„r du har sett inn eit bokmerke i dokumentet med Set inn → Bokmerke, kan du bruka typen Bokmerke pĂ„ fana Kryssreferansar. Bokmerke vert til vanleg brukte til Ă„ merka bestemte tekststykke i eit dokument. I eit tekstdokument kan du for eksempel bruka bokmerke til Ă„ hoppe frĂ„ eitt tekststykke i dokumentet til eit anna.

I eit HTML-dokument vert desse bokmerka omgjorde til anker som for eksempel bestemmer mÄlet for ei hyperlenkje. Ankera vert viste i HTML-koden som <A name>.

Fotnotar

Viss dokumentet inneheld fotnotar, kan du velja elementet fotnotar. Ein referanse til ein fotnote vil returnera fotnotenummeret.

(Innsette objekt med bilettekst)

Du kan setja inn referansar til objekt som har bilettekstar. Du kan for eksempel setja inn eit bilete, hÞgreklikka det og velja «Bilettekst». NÄ vert objektet vist som ein nummerert «Illustrasjon» pÄ lista.


tip

Referansar er felt. Du kan fjerna ein referanse ved Ă„ sletta feltet. Viss du brukar ein lang tekst som ein referanse og vil sleppa Ă„ skriva teksten inn pĂ„ nytt etter at du har sletta referansen, kan du merkja teksten og kopiera han til utklippstavla. NĂ„ kan du bruka kommandoen Rediger → Lim inn utval til Ă„ setja inn teksten igjen ved Ă„ lima han inn som «Uformatert tekst» pĂ„ same staden . Teksten vil vera den same, men referansen til han er sletta.


Utval

Listar opp dei tilgjengelege felta for felttypen vald i lista Type. Du set inn eit felt ved Ä klikka pÄ feltet, velja format i lista «set inn referanse til» og trykkja pÄ Set inn.

tip

Du kan raskt setja inn eitt av felta som vert viste i lista ved Ä halda inne tasten og dobbeltklikka pÄ namnet til feltet du vil setja inn.


Klikk pÄ formatet du vil bruka i listaSet inn referanse til-listen.

Referer med

Vel formatet du vil bruka for det valde referansefeltet. Desse formata er tilgjengelege:

Format

Tyding

Sidenummer (utan stilar)

Set inn sidetalet til den sida som inneheld mÄlet for referansen.

Referert tekst

Set inn heile teksten ved mÄlet for referansen. For fotnotar vert nummeret til fotnoten sett inn.

«Over»/«Under»

Set inn «over» eller «under», avhengig av plasseringa av mÄlet for referansen i hÞve til referansefeltet.

Sidetal (med stilar)

Set inn sidetalet til den sida som inneheld mÄlet for referansen. Formatet vert det same som brukt i sidestilen.

Tal

Set inn nummeret til overskrifta eller det nummererte avsnittet, ogsÄ med overordna nivÄ, avhengig av samanhengen. SjÄ merknaden under denne tabellen for nÊrare opplysningar.

Tal (ingen samanheng)

Set inn nummeret til overskrifta eller det nummererte avsnittet.

Tal (full samanheng)

Set inn nummeret til overskrifta eller til det nummererte avsnittet, ogsÄ med overordna nivÄ.

Kapittel

Set inn nummeret pÄ det kapittelet som inneheld mÄlet for referansen.

Kategori og nummer

Set inn kategorien (biletteksttypen) og nummeret til mÄlet for referansen. Dette valet er berre tilgjengeleg nÄr mÄlet for referansen er eit objekt med bilettekst.

Bilettekst

Set inn biletteksten som hÞyrer til mÄlet for referansen. Dette valet er berre tilgjengeleg nÄr mÄlet for referansen er eit objekt med bilettekst.

Nummerering

Set inn bilettekstnummeret som hÞyrer til mÄlet for referansen. Dette valet er berre tilgjengeleg nÄr mÄlet for referansen er eit objekt med bilettekst.


note

Formatet «Tal» set inn nummeret til overskrifta eller det nummererte avsnittet. Dei overordna mÄla kan, avhengig av samanhengen, ogsÄ verta tekne med ved behov.


note

Viss du for eksempel er i kapittel 1, underkappitel 2, avsnitt 5, kan dette verta nummerert som 1.2.5. NÄr du set inn ein referanse her til tekst i det fÞrre avsnittet «1.2.4», og du brukar formatet «Tal», vert referansen vist som «4». Viss du vel Ä visa fleire nummererte undernivÄ i dette eksempelet, vert den same referansen vist som «2.4» eller «1.2.4», avhengig av innstillinga du har vald. Brukar du formatet «Tal (full samanheng)», vil du alltid sjÄ «1.2.4», same korleis det nummererte avsnittet er formatert.


Namn

Skriv inn namnet pÄ det sjÞlvdefinerte feltet du Þnskjer Ä laga. For Ä setja in eit mÄl, klikk pÄ «Set referanse» i Type-lista, skriv inn eit namn i denne boksen og klikk pÄ Set inn. For Ä laga referanse til det nye mÄlet, klikk pÄ mÄlnamnet i Vel-lista.

MÄl som finst i ulike underdokument vert ikkje viste i lista Utval i eit hovuddokument. Viss du vil setja inn ein referanse til mÄlet, mÄ du skriva inn stien og namnet i feltet Namn.

Verdi

Skriv inhaldet du vil bruka i eit sjĂžlvdefinert felt.

Viss du markerar tekst i dokumentet og deretter set inn ein referanse, vil den markerte teksten verta innhaldet i feltet som du set inn.

StĂžtt oss!